Pro předplatitele

Aktuální číslo AUTO4DRIVE

Obálka časopisu Auto4drive

Ebook

Předplaťte si Auto4Drive

Chcete-li si předplatit časopis Auto4Drive, můžete jedním z následujících způsobů:

  1. Vyplňte tento formulář a zaplaťte předplatné převodem z účtu podle pokynů, které obdržíte e-mailem.


  2.  
  3. Pošlete poštou či e-mailem vyplněný odpovědní lístek a zaplaťte 430,- Kč převodem na účet č. 1002454342/2700 . Uveďte do příkazu stejný variabilní symbol, jako jste vyplnili na lístku.
  4. pošlete SMS na č. 603 870 011 ve tvaru: Auto4Drive_jméno_příjmení_ulice_číslo_PSČ_
    město_variabilní_symbol
    a zaplaťte 430,- Kč převodem z účtu stejně jako v bodě 2.

Dostanete vždy číslo časopisu vycházející po měsíci, v němž byla provedena platba. Předplatné je na 1 rok (6 čísel). Po uplynutí 1 roku si předplatné můžete stejným způsobem prodloužit. Předplatné se automaticky neprodlužuje.

Neplaťte poukázkami typu A, jsou obtížně identifikovatelné, neposílejte odpovědní lístky doporučeně.